Werking van de tweetakt.....

 Hoe werkt een tweetaktmotor en wat zijn zijn voor- en nadelen. Kortom, back to basics...

Volgens Vandale is een tweetaktmotor een motor waarbij het arbeidsproces in twee zuigerslagen verloopt. De Rotax Max is zoals iedereen ondertussen wellicht weet een tweetaktmotor. De mooiste omschrijving wat het verschil met een viertaktmotor is vond ik op één of andere website van grasmaaiers: "...Als uw machine geen peilstok heeft, dan is het een tweetakt motor..."

Bij verbrandingsmotoren wordt de chemische energie voor een deel omgezet in arbeid. Bij een tweetakt gebeurt dit in twee tijden.

Iedere keer dat de zuiger naar boven gaat ontbrandt het brandstofmengsel. Er zijn geen kleppen zodat de motor kleiner is dan een viertaktmotor. Het is nodig een mengsel van brandstof en olie te gebruiken om de zuiger te smeren.

De werking van een tweetakt lijkt eenvoudig, maar doordat er verschillende zaken gelijktijdig gebeuren is het niet zo eenvoudig om dit grafisch voor te stellen.
Stel dat we deze zuigerpositie als startpositie nemen. Je ziet duidelijk dat de inlaatpoort wordt 'gesloten' door de zuiger. De zuiger beweegt naar boven waardoor de druk onder de zuiger lager is dan de buitendruk. Hierdoor wordt er lucht aangezogen. Deze luchtverplaatsing zorgt dankzij het Venturi-effekt voor de nodige aanvoer van brandstof. Het brandstofmengsel ontstaat op die manier in de carburator en stroomt door het openstaande membraan in het carter.

In de volgende afbeelding zie je dat het carter volledig gevuld is met het brandstofmengsel. De zuiger heeft z'n hoogste positie bereikt. Op het moment dat de zuiger weer naar beneden gaat, wordt het mengsel dat zich nog steeds onder de zuiger  bevindt gecomprimeerd. Door deze overdruk sluit het membraan de brandstoftoevoer af.

In onderstaande tekening zien we dat de zuiger de inlaatpoort vrijmaakt waardoor het mengsel vanuit het carter naar de cylinder kan stromen.

De cylinder wordt gevuld zolang de zuiger de inlaatpoort niet afsluit. We zijn dan weer op ons aanvangspunt gekomen.
Wanneer de zuiger zich naar boven verplaatst, wordt er dus niet alleen verse brandstof aangevoerd, maar de reeds aanwezige brandstof in de cylinder wordt samengeperst. Net voordat de zuiger z'n bovenste punt bereikt, ontsteekt de bougie de brandstof.

Het ontsteken van de brandstof zorgt voor een plotse verhoging van de druk en duwt de zuiger met grote kracht naar beneden. Pas wanneer de zuiger de uitlaatpoort vrijmaakt kunnen de gassen via de uitlaat naar buiten. Het meerendeel van de gassen zal de cylinder verlaten op enkele graden van de omwenteling van de krukas. De restanten worden door het verse mengsel, dat de cylinder dan weer binnenkomt, verdrongen.